Vilkår for utleie

Vi leier ut både til firma og privatpersoner. Alle leiepriser er oppgitt inkl MVA.

Leietaker er ansvarlig for produktet frem til det er tilbakelevert til SNX AS, og vil bli holdt ansvarlig for tap og skader.